Episode 2

Køge Kommune sætter fokus på bekymrende fravær og hvordan det kan forebygges og håndteres.

Lyt til 2. episode her.

Lyt

Elevernes engagement

Det er helt grundlæggende for en skole, at eleverne skal engageres af en spændende og inddragende undervisning. Når vi siger spændende, så taler vi ikke om underholdning og fest hver dag. Vi taler om en faglig engagerende undervisning, der rammer børnene og de unge, og giver dem lyst til at lære mere.

Mange har gode erfaringer med temauger og vores iværksætter¬messe, og de kan også bryde nye vej og give nye arbejdsformer. Det centrale er, hvordan man kan få disse værdier og arbejdsmåder mere ind i skolehverdagen.

Fællesskaber

Børn og unge udvikler trivsel, glæde og solide faglige kompetencer, når de oplever at høre til et velfungerende socialt og fagligt fællesskab. De vil i højere grad vælge skolen til, når skolens fællesskab giver mening for dem, og når skolens indeholder en faglighed og en inddragelse, der giver dem lyst til at deltage og til at lære mere.

Ikke den enkelte lærers ansvar

Det er lærerne og pædagogerne, der sammen med ledelsen og nøglepersonerne skal skabe denne forandring. Det er ikke den enkeltes ansvar alene.

Arbejdsglæde

Det, der er godt for eleverne, er også godt for de voksne. Skolefolk har valgt deres uddannelse og arbejde, fordi de gerne vil gøre deres bedste for eleverne. Når tingene lykkes, så giver det en stor arbejdsglæde og faglig stolthed for den enkelte underviser og for teamet. Når eleverne er motiverede og arbejder godt, så giver det både ro og glæde – og professionel kapital – hos de voksne.